Attīsti uzņēmumu !

Uzņēmējdarbības atbalsta centra misija:

Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā, Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā, piedāvājot:

  • Esošiem uzņēmumiem konsultatīvu palīdzību uzņēmējdarbības attīstības jomā;
  • Konsultatīvu atbalstu biznesa uzsācējiem;
  • Konsultatīvu atbalstu pašvaldībām ar uzņēmējdarbību saistītu projektu attīstībā;
  • Pieaugušo un jauniešu ekonomisko tālākizglītošanu.