Par mums

SIA “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” (UAC) dibināts 2000. gadā, reģ. nr. LV 42103023813.

Dibinātāji ir četri neatkarīgi biznesa konsultanti, kuri šajā jomā strādā jau vismaz 20 gadus.


UAC misija

Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā, Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā, piedāvājot:

Esošiem uzņēmumiem konsultatīvu palīdzību uzņēmējdarbības attīstības jomā;

Konsultatīvu atbalstu biznesa uzsācējiem;

Konsultatīvu atbalstu pašvaldībām ar uzņēmējdarbību saistītu projektu attīstībā

Pieaugušo un jauniešu ekonomisko tālākizglītošanu.


SIA „Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” 2017 - 2018. gadā veiksmīgi sniedza konsultācijas un palīdzēja izstrādāt vairākus projektus dažādām Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistes programmām:

 

Programmā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” apstiprinājumu saņēma 10 projekti. Kopējais investīciju apjoms ~150 000EUR. Atbalsta intensitāte programmā bija 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. Viena projekta attiecināmās izmaksas 15000EUR.

 

Programmā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” apstiprinājumu saņēma 2 projekti. Kopējais investīciju apjoms ~250 000EUR. Atbalsta intensitāte programmā bija 40% - 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Programmā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” apstiprinājumu saņēma 3 attīstības projekti. Kopējais investīciju apjoms ~ 1600 000 EUR Atbalsta intensitāte programmā bija 40 - 70% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Programmā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” apstiprinājumu saņēma 2 projekti. Kopējais finansējuma apjoms ~100 000EUR. Viens no projektiem saistīts ar tūrisma nozari. Atbalsta intensitāte programmā bija 40% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Programmā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas attīstībuatbalstu saņēma 4 projekti. Kopējais finansējuma apjoms ~210 000EUR. Atbalsta intensitāte programmā bija 50 - 70% no projekta attiecināmajām izmaksām.